Presenttips           

Doppresent tips ( Dopgåvor )

Dopdagen en väldigt speciell dag. Man får sitt namn och man får för första gången i sitt liv ta emot presenter. Problemet är nog bara att man inte kommer ihåg någonting från sin dopdag.


Den vanligaste tidpunkten för dopet är nämligen någon gång under barnets fyra första månader, därför kallas det också för barndop. Det finns å andra sidan ingen åldersgräns för dopet så den som inte blev döpt som barn kan bli det senare. Dopet sker vanligtvis i kyrkan och leds av prästen.


Sedan 1996 ligger dopet som grund för medlemskap i Svenska kyrkan. Den kristna värdegrunden är tydlig kring dopet som görs i faderns, sonens och den heliges andes namn. För många har dock dopet en mer traditionell än religiös betydelse. Framförallt handlar det om att dopdagen vanligtvis är dagen då barnet får sitt namn officiellt. Det är därför ordet namnge har blivit synonymt med ordet döpa.


Numer finns det väldigt tydliga instruktioner för hur ett dop ska gå till. Dopakten inleds med att familjen bär barnet fram till dopfunten. Barnet kan även bli buret av en gudmor eller gudfar som föräldrarna utsett. Framme vid dopfunten sjunger alla i kyrkan en psalm och därefter håller prästen några inledningsord till dopet.


Dopakten fortsätter med att prästen läser Dopbefallningen ur Bibeln och sedan sjungs en ny psalm. Därefter läser prästen Dopbönen och i samband med detta hälls vatten i dopfunten. Sedan läses Trosbekännelsen och efter den är det dags för själva dopet. Tre gånger öser prästen vatten över barnets huvud. Efter det välkomnas barnet in i Svenska kyrkan och dopceremonin avslutas med Förbön, Herrens bön, Välsignelsen och en psalm.


Efter dopet är det vanligt att barnet firas med en fest. Där bjuds det på fika och/eller mat och tyngdpunkten vid denna fest är alla de gåvor som det nyss döpta barnet får ta emot. Doppresenterna brukar ofta vara startskottet för barnets garderob och leksakssamling. Det är även vanligt att ge bort minnesgåvor i form av sparbössor, muggar eller andra saker gjorda i silver eller tenn.

Presentförslag